top of page
NY rendering eldstad med sjöutsikt small.jpg

Trädgård på öns högsta punkt

Uppdrag

Familjen äger ett nybyggt sommarhus på en ö i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger högst upp på ön med milsvid utsikt. Tomten består idag av ett stort trädäck med pool och lite gräsmatta samt natur. Trädäcket upplevs som stort och lite kalt och familjen vill få in mer grönska och mysiga sittplatser utan att störa utsikten. Gärna en eldstad. Vid gäststugan finns en brant ogrässlänt som gärna får ersättas med nåt vackert. Det är viktigt att planteringar är lättskötta och smälter in med naturen på platsen. Om möjligt gärna nåt frukträd/ätbart. 

Utmaningar

Fastigheten ligger mycket otillgängligt med mycket berg i dagen och tunt jordlager. 

Lösning

Trädäcket bryts upp av större planteringslådor med naturlig växtlighet som tallar, gräs och ljung som skpar rumskänsla. En nedsänkt eldstad ger många sittplatser utan att störa utsikten. Den branta slänten får ett tydligt avslut med större stenar från platsen och rotslåned buskar som binder jorden. Några väl placerad träd inklusive ett körsbärsträd skapar rumslighet. Gräsmattan kompletteras med naturliga blommor liksom närliggande natur.

Var: Österåker

Storlek: 2400 m2

Status: Designfas

bottom of page