top of page

Omöjlig slänt, eller?

Har du en slänt till trädgård så har du alla förutsättningar att skapa en unik trädgård med naturliga rum! Här är landskapsarkitektur extra viktigt - att anpassa trädgårdsdesignen efter platsens förutsättningar och jobba med naturen istället för emot den. Valet att material och växter samt underarbete är A och O för att lyckas. Jag jobbar helst med naturligt rotslående växter för att binda jorden och använder robusta buskar, träd och marktäckare för att minimera skötsel i otillgängliga slänter. Klängväxter som ex klematis är perfekt för att addera spektakulär blomning. Ta tillvara trädgårdens nivåskillander och se dem som en unik möjlighet! 

bottom of page