top of page

Att se men inte se

En nyckel till framgångsrik landskapsarkitektur är siktlinjer, både i små och stora trädgårdar. Siktlinjer skapas genom kontrasten öppet och slutet, gångar och blickfång exempelvis i form av ett föremål eller en kontrasterande växt. Siktlinjer skapar riktning och väcker lusten att vilja utforska. Trädgårdsdesignen blir helt enkelt mycket mer spännande och får trädgården känns större.  

bottom of page