top of page

Byggnadsarkitektur

Ritningar för fasadändringar och komplementbyggnader

  • 1 30 min
  • 3 300 svenska kronor
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

I samband med uppdatering av en trädgård är det inte ovanligt att man även vill uppdatera fastighetens byggnader, tex med nya fönster eller ett uterum. Vi hjälper till även med detta, inklusive komplementbyggnader som tex bastu och gästhus. Vårt arvode brukar ligga på 5-10% av byggkostnaden. Så här går det till: 01/ Första möte Första mötet sker på platsen för trädgården/byggnadsändringarna så vi får en känsla för miljön, möjligheter och utmaningar. Vi går igenom och kommer överens om en översiktlig beskrivning av uppdraget och processen baserat på era specifika önskemål och behov. 02/ Inmätning Som grund för designarbetet behövs en måttsatt, skalenlig och aktuell tomtkarta (skala 1:100). Tomtkartan skall innehålla byggnationer, rördragningar och höjder samt andra relevanta element som tex stenläggningar och träd. Har man ingen tomtkarta beställs en sk situationskarta (nybyggnadskarta) från kommunens stadsbyggnadskontor och det som saknas mäts in. 03/ Konceptuell design Baserat på beskrivningen som vi tog fram i första mötet tar vi fram en konceptuell design som vi stämmer av och justerar gemensamt. Det konceptuella förslaget omfattar planritning, fasadritningar och 3D skisser/visualisering. 04/ Bygglovshandlingar/ Detaljerad design När vi är överens om designen utvecklar vi den med ytterligare en nivå av detaljer i CAD för ev bygglovsansökan. Det kan tex vara situationsplan, sektionsritningar eller konstruktionsdetaljer. Vi stämmer av alla detaljer löpande. 05/ Mark- och bygglov Vi assisterar er vid mark- och bygglovsansökan 06/ Upphandling och genomförande Vi finns med för rådgivning och kvalitetssäkring genom hela projektet och kan via våra samarbetspartners även hjälpa till med konstruktion och byggnation.


Kontaktuppgifter

+46706896169

johanna@themoosegarden.se

Mariehillsvägen 16, Saltsjöbaden, Sweden


bottom of page