top of page

Trädgård med stora umgängesytor

Uppdrag

Familjen har varsamt renoverat och byggt ut en sekelskiftesvilla och önskade en plan för trädgården som behövde renoveras. Familjen ville ha ett orangeri, stora umgängesytor med utekök samt porlande vatten och köksträdgård. Tidstypiska växter och mycket ätbart önskades.

Utmaningar

Få in många funktioner på en relativt liten yta samt anpassa en äldre trädgård och miljö för den moderna familjen. Hantera höjdskillnader i sidled.

Lösning

En större yta för umgänge skapas mellan befintliga huskroppar, nytt orangeri och pergola. Två matplatser, ett utekök och en eldstad knyts samman genom ett par olika nivåer med trappor i granit. Grus och kullersten knyter an till husets tidsepok. Mer lekytor för barnen skapas runt lekstugan och en ny köksträdgård döljs bakom orangeriet. Planteringarna ramas in av låga häckar som omsluter tidstypiska växter som rosor, pioner och formklippt vintergönt. En grön ton används för trädgårdens nytillkomna byggnader.

Var: Lidingö

Storlek: 1000m2

Färdigställd: Pågående

bottom of page