top of page
A2 sketch från söder_edited.jpg

Trädgård med stora umgängesytor

Uppdrag

Familjen har varsamt renoverat och byggt ut en sekelskiftesvilla och önskade en plan för trädgården som behövde renoveras. Familjen ville ha ett orangeri, stora umgängesytor med utekök samt porlande vatten och köksträdgård. Tidstypiska växter och mycket ätbart önskades. Projektet har genomförs i delprojekt, första delen var passagen till entrén, därefter framsidan och sist baksidan. Familjen har problem med att besökare inte hittar till husets entré.

Utmaningar

Få in många funktioner på en relativt liten yta samt anpassa en äldre trädgård och miljö för den moderna familjen. Hantera höjdskillnader i sidled.

Lösning

En större yta för umgänge skapas mellan befintliga huskroppar, nytt orangeri och pergola. Två matplatser, ett utekök och en eldstad knyts samman genom ett par olika nivåer med trappor i granit. Grus och kullersten knyter an till husets tidsepok. Mer lekytor för barnen skapas runt lekstugan och en ny köksträdgård döljs bakom orangeriet. Planteringarna ramas in av låga häckar som omsluter tidstypiska växter som rosor, pioner och formklippt vintergönt. Natursten används till murar för att ta upp höjdskillnader och gången till husets entré tydliggörs. 

Var: Lidingö

Storlek: 1000m2

Status: Designfas/anläggning

bottom of page