top of page

Brant strandfastighet med sekelskiftesvilla

Uppdrag

Familjen har varsamt renoverat en större villa från förra sekelskiftet och nu ville de även renovera och utveckla trädgården. Man önskade knyta samman pool och attefallshus med bostadshus och strand. Tillgänglighet behövde förbättras genom trappor och stödmurar. Familjen önskade tidstypiska växter och natursten - sekelskiftesromantik med en touch av skärgården.

Utmaningar

Stora höjdskillnader, torrt och soligt läge. Knyta ihop sekelskiftesvillan med en modern pool samt skärgården.

Lösning

En lång vindlande trappa i natursten knyter samman hus, pool, attefallshus och strand. Ett par lägre stödmurar i samma material knyter an till husets grund i granit. Poolområdet kläs med oregelbunden grå kalksten och en pergola tar upp snickarglädjen från huset och ger svalka. Det planerade attefallshuset sänks för att skapa en bättre länk till stranden. Planteringarna består av en stomme med torktåliga gräs och buskar som binder jorden i slänterna, kompletterat med blommor från tidig vår till sen höst. Ett par plana gräsytor skapas för barnen och nya träd och klätterväxter gör slänten mer omsluten i grönska.

Var: Åkersberga

Storlek: 1500m2

Färdigställd: Pågående

bottom of page