top of page

Keep it simple

När jag designar planteringar tänker jag ofta i kombinationer, hellre färre växter men fler av samma sort och gärna ton-i-ton. Ibland är det kontraster i färg och form som skapar en magisk kombination. Ibland kan en tråkig hörna bli finaste rabatten bara genom att addera en matchande växt till den dominerande och rensa bort allt annat. Växter som lyfter fram och förstärker varandra och får ta plats blir ofta väldigt vackert. En trädgård skall gärna ha några signaturväxter som återkommer genom hela trädgården, det skapar ett lugnt och naturligt intryck utan att bli tråkigt.

bottom of page