top of page

Trädgårdsgången

En välgjord gång kan påverka din sinnestämning

Att natur, trädgårdar och grönska har en helande kraft vet de flesta men även trädgångsgången kan påverka vår sinnesstämning. I den japanska trädgården är gångstråken ofta svängda och består av trampstenar. Hur du placerar stenarna och vilket avstånd man har mellan dom påverkar din hastighet och också din närvaro i nuet. Därför tycker jag om trampstenar. Grus och täckbark passar också bra i en naturlig trädgård och kan jämna ut nivåskillnader. Oavsett vilken typ av gång man väljer är det värt att lägga lite extra krut på underarbetet - då får man en hållbar och lättskött gång.   

bottom of page