top of page

Skydd mot insyn och vädrets krafter

Bra landskapsarkitektur väver in skydd mot gassande sol, vindar, torka och insyn och får dem att känns som en naturlig del av trädgården. Bor man tex i ett utsatt läge vid havet, räcker inte en vanlig häck utan man behöver jobba med träd och buskage i flera lager och nivåer för att bromsa vinden. Spaljer och pergolor med klängväxter är vackra i sig och utmärkta vind- och insynsskydd. Torka blir ett allt vanligare problem i och med klimatförändringar och det behöver trädgårdsdesignen hantera. Ibland får jag höra att träd dricker mycket vatten och skulle vara dåligt vid torka, men det är precis tvärt om! Träd och marktäckare skapar bra mikroklimat och ger skugga vilket minskar avdunstning, vind och erosion.

bottom of page