top of page

Trädgårdsarkitektur

Ritningar och växtförslag för er trädgård

  • 1 30 min
  • 3 300 svenska kronor
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Vi hjälper er med allt som krävs för ett lyckat genomförande från idé till färdig trädgård, oavsett om det gäller en liten trädgård, en otillgänglig skärgårdsö eller lantegendom på flera hektar. Första mötet kostar 3 300 kr och varar ca 1,5h. Pris inkl moms och resa inom Storstockholm (max 1h). Vid längre resa debiterar jag halv timtaxa. Efter mötet skickar jag en utförlig offert baserat på vad vi kommit överens om. Vårt arvode brukar ligga på 8-15% av anläggningskostnaden. Så här går det till: 01/ Första möte Första mötet sker på platsen för trädgården så jag får en känsla för miljön, möjligheter och utmaningar. Vi går igenom och kommer överens om en översiktlig beskrivning av uppdraget och processen baserat på era specifika önskemål och behov. 02/ Inmätning Som grund för designarbetet behövs en måttsatt, skalenlig och aktuell tomtkarta (skala 1:100). Tomtkartan skall innehålla byggnationer, rördragningar och höjder samt andra viktiga element som tex stenläggningar och träd. Har man ingen tomtkarta beställs en sk situationskarta (nybyggnadskarta) från kommunens stadsbyggnadskontor och det som saknas mäts in. 03/ Konceptuell design Baserat på beskrivningen som vi tog fram i första mötet tar vi fram en konceptuell design som vi stämmer av och justerar gemensamt. Det konceptuella förslaget omfattar en översiktlig plan av trädgården, 3D skisser/ rendreringar samt moodboards med förslag på växter och material. 04/ Detaljerad design När vi är överens om designen utvecklar jag den med ytterligare en nivå av detaljer i CAD. Förslaget omfattar lösningar på arkitektoniska problem (staket, murar, pergola etc), materialval, växtlistor och belysning. Era önskemål och behov är styrande och vi stämmer av alla detaljer löpande. 05/ Mark- och bygglov Vid behov tas handlingar för ansökan om mark- och bygglov fram. 06/ Upphandling och planering Via våra samarbetspartners hjälper vi er att hitta duktiga hantverkare, stenläggare, trädgårdsmästare mm som säkerställer en lyckad anläggning. Vid behov tar vi fram kostnadsestimat och ytterliggare ritningar. 07/ Genomförande Ledning, koordinering och kvalitetssäkring av arbetet. 08/ Färdigställande och efterarbete När projektet är klart och har godkänts av er finns vi tillgänglig för rådgivning ang skötsel mm. Via våra samarbetspartners/trädgårdsmästare kan vi också erbjuda skötsel av trädgården.


Kontaktuppgifter

+46706896169

johanna@themoosegarden.se

Mariehillsvägen 16, Saltsjöbaden, Sweden


bottom of page