top of page

Landskapsdesign

Landskapsdesign, planering och arbetsledning

  • 1 timma 30 minuter
  • 3 300 svenska kronor
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Offentliga miljöer och gemensamma ytor skall vara vackra, robusta och lättskötta. Vi jobbar ofta i det större formatet och designar landskap och trädgårdar i samband med kommersiell nybyggnation, för bostadsrättsföreningar och i offentliga miljöer. Första mötet tar ca 1,5-2h och kostar 3300 sek inkl resa inom Storstockholm (max 1h). Vid längre resa debiterar jag halv timtaxa. Så här ser processen ut: 01/ Första möte Första mötet sker på platsen för trädgården så jag får en känsla för miljön, möjligheter och utmaningar. Vi går igenom och kommer överens om en översiktlig beskrivning av uppdraget och processen baserat på era specifika önskemål och behov. 02/ Inmätning Som grund för designarbetet behövs en måttsatt, skalenlig och aktuell tomtkarta (skala 1:100). Tomtkartan skall innehålla byggnationer, rördragningar och höjder samt andra viktiga element som tex stenläggningar och träd. Har man ingen tomtkarta beställs en sk situationskarta (nybyggnadskarta) från kommunens stadsbyggnadskontor och det som saknas mäts in. 03/ Konceptuell design Baserat på beskrivningen som vi tog fram i första mötet tar jag fram en konceptuell design som vi stämmer av och justerar gemensamt. Det konceptuella förslaget omfattar en översiktlig plan av trädgården, 3D skisser samt mood boards med förslag på växter och material. 04/ Detaljerad design När vi är överens om designen utvecklar jag den med ytterligare en nivå av detaljer. Förslaget omfattar lösningar på arkitektoniska problem (staket, murar, pergola etc), materialval, växtlistor och belysning. Era önskemål och behov är styrande och vi stämmer av alla detaljer löpande. 05/ Mark- och bygglov Vid behov tas handlingar för ansökan om mark- och bygglov fram. 06/ Upphandling och planering Detaljerade konstruktionsritningar fram så att kostnadsestimat kan beräknas. Kontraktering av leverantörer och upphandling av arbete och material görs. Plan för genomförandet tas fram med berörda parter. 07/ Genomförande Ledning, koordinering och kvalitetssäkring av arbetet. 08/ Färdigställande och efterarbete När projektet är klart och har godkänts av er finns jag tillgänglig för rådgivning ang skötsel mm under en period som vi har kommit överens om.


Kontaktuppgifter

+46706896169

johanna@themoosegarden.se

Mariehillsvägen 16, Saltsjöbaden, Sweden


bottom of page