top of page
RENDERING NY.jpg

Ny fasad och trädgård på västkusten

Uppdrag

På denna fastighet precis vid havskanten på västkusten vill familjen uppdatera trädgården som delvis är skadad av gassande sol och salta vindar. Även huset behöver en uppfräschning som även minskar underhållet till följd av de salta vindarna. Familjen önskar också ett orangeri mot sjösidan så man får känslan av att sitta ute men samtidigt är skyddad från vind. Det finns en designutmaning i att besökare har svårt att hitta till husets entré. Familjen älskar blått och den avslappande cape cod stilen. De vill gärna ha hortensior och ett magnoliaträd. Trädgården skall vara stilren och lättskött med bättre belysning och en mer lummig och vacker promenad ner till brygganläggningen. 

Utmaningar

Fastigheten är extremt utsatt från havet vilket syns tydligt på fasad, fönster och trädgårdens växter. Många växter är bruna på sjösidan och lutar kraftigt från hårda vindar. Delvis tunnt jordlager med berg i dagen, rådjur. Att bevara det vackra i en äldre, sjönära fastighet och samtidigt ensa olika stilar efter olika renoveringar. Att hitta en smart lösning som inte innebär stora ingrepp i miljön men samtidigt hjälper besökare att hitta till entrén.  

Lösning

Huset ges en ny fasad i cederträ som både knyter an till Cape Cod stilen och är i princip underhållsfri. Fönstren byts till moderna med aluminiumprofiler utan spröjs för att maximera utsikt och knyta an till den befintliga, moderna glasräckena. Verandan på hörnet glasas in och skapar en skyddad utemiljö mot havet med direkt access till poolorådet genom en stor skjutdörr. En av trapporna upp till entrén vinklas om för att man tydligt skall se husets entré. Gången upp till entrén kantas med träd och belysning för att leda besökarna rätt. Husets baksida ges vindskydd med hjälp av buskage och träd så att en skyddad miljö skapas för blå hortensior och ett magnoliaträd. Hårdgjorda ytor mjukas upp med grönska som robusta låga buskar och mindre träd som klarar de tuffa läget och kompletterar den vackra utsikten istället för att konkurrera. Marken täcks så fukten behålls och ogräs undviks. Belysningen är lågmäld för att inte ta fokus från den vackra omgivningen.     

Var: Göteborg

Storlek: ca 6000 m2 inkl naturmark

Status: Designfas

bottom of page