top of page
IMG_9482 fixad.jpg

Vintergrön trädgård

Uppdrag

Skapa en trädgård till en nybyggd villa av arkitekt Buster Delin. Familjen önskade vintergröna växter som både passar den moderna arkitekturen och den karga miljön med berg och tall. Man ville också ha insynsskydd och växtbarriärer mot branta klippor samt grönska vid infinitypoolen.

Utmaningar

Högt och blåsigt läge med mycket berg och delvis tunt jordlager, rådjur. Skapa en trädgård som passar en barnfamilj och samtidigt förenar den moderna arkitekturen med skärgårdsmiljön.

Lösning

Här har vi fått anpassa all design efter berget och lägga till mycket ny jord. Vi har använt skärgårdens växter som rönn, strandråg, ljung och trift i de kargaste miljöerna. I de mer vindskyddade delarna har vi knutit an till husets karaktär och jobbat enbart med vintergrön växtlighet kompletterad med japanska lönnar och körsbärsträd. Tack vare stora träd och häckar har vi snabbt kunnat skapa insynsskydd och få trädgården att kännas etablerad. Grus har använts som markmaterial och gräsytor har skapats för barnen.

Var: Saltsjöbaden

Storlek: 1700m2

Status: Färdigställd 2023

bottom of page