top of page
C91C17D3-AD83-41CC-9803-E429E7AA17E8.jpeg

Sommarhus på strandfastighet

Uppdrag

Familjen äger en strandfastighet med en villa från förra sekelskiftet. Tomten behövde renoveras och utvecklas efter den stora familjens behov. Det var mycket viktigt att behålla och utveckla skärgårdskaraktären med klippor, ljung och tallar. Strand och brygga behövde knytas samman, entré och gångstråk utvecklas och bli mer inbjudande. Familjen ville ha mindre gräsmatta och mer lättskötta planteringar med fler blommor och ätbart.

Utmaningar

Anpassa en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö för den moderna familjens behov och önskemål. Rådjur.

Lösning

Strand och brygga har knutits samman genom att ändra befintlig bryggas utformning samt lägga till en pergola och eldstad vid stranden. Entrén har gjorts mer inbjudande och gångstråk har breddats och anpassats efter familjens behov. För att behålla den naturliga karaktären har fint grus och granit använts för gångytor och trappor. Befintlig natur har kompletterats med inhemska växter som ljung, ormbunkar, prästkrage och vädd. Gräsmattan har ersatts av ängsplanteringar och inhemska träd och buskar skapar insynsskydd och intresse genom säsongerna. Den övervägande vilda gröna miljön har gjorts blommigare och mer varierad samt kompletterats med en del mer traditionella trädgårdsväxter som buskrosor som knyter samman arkitektur och skärgård.

Var: Saltsjöbaden

Storlek: 2900m2

Status: Färdigställd 2023

bottom of page