top of page

Trädgård på "omöjliga" platser

För mig finns inga omöjliga platser för trädgårdsdesign. Vår fastighet består av ett berg i en blåsig norrsluttning i Stockholms skärgård och den är ett bevis på att det går att skapa en frodig och vacker trädgård överallt. För mig är det som andra ser som problem, möjligheter till en unik trädgård. De viktiga är att man tar in platsen och anpassar sig efter den i landskapsdesignen. Ibland behövs terrasseringar för att hantera en brant sluttning. Träd och buskage skapar skydd mot vinden med framförallt handlar det om att välja växter som klarar miljön. 

bottom of page