top of page

Trädgård på "omöjliga" platser

Det går att skapa en trädgård överallt

För mig finns inga omöjliga platser för trädgårdsdesign. Vår fastighet består av ett berg i en blåsig norrsluttning i Stockholms skärgård och den är ett bevis på att det går att skapa en frodig och vacker trädgård överallt. För mig är det som andra ser som problem, möjligheter till en unik trädgård. De viktiga är att man tar in platsen och anpassar sig efter den i landskapsdesignen. Vi behövde terrassera den branta sluttningen och skapa skydd mot nordanvinden med både växter och byggnation och inte minst har vi anpassat växterna efter den sura jorden här. 

bottom of page