top of page

Natursten ger trädgården karaktär

Närproducerade och hållbara material som aldrig blir omoderna

Svensk granit, skiffer, kalksten och trä förankrar trädgården i naturen. De är hållbara och blir aldrig omoderna. Grus knastrar härligt under fötterna och är ett bra val i ojämn terräng. Vi väljer alltid närproducerat om möjligt och matchar färg på sten med den naturliga miljön. Här har vi tagit upp höjdskillnader och byggt murar och trappor av sten från platsen. Mossan är naturlig och binder ihop trädgården med naturen.

bottom of page