top of page
firplace crop.jpg

Nytt gästhus och trädgård

Uppdrag

En stor familj bestående med vuxna barn och deras familjer har en strandfastighet på en ö i skärgården. Ett av husen har sättningar och behöver ersättas och en av bryggorna och strandlinjen behöver renoveras. Familjen behöver hjälp med ritningar för det nya huset samt anslutning till brygga och strand. I samband med detta vill familjen även anpassa utemiljöerna och skapa umgängesytor för att bättre passa den stora familjens behov.

Utmaningar

Tomten ligger otillgängligt i norrläge och är mycket brant vilket gör allt material måste fraktas sjövägen eller bäras ner via långa trappor. Hitta lösningar som både ger möjlighet att umgås många och samtidigt kunna vara privat i den mindre familjen. Strandskydd. 

Lösning

Ett nytt hus placeras på samma plats som det gamla med 8 sovplatser, generösa umgängesytor och bastu. Strandlinjen stärks upp med sten och stranden utvidgas. Ett plant trädöck förläggs vid stranden där man kan hänga i kvällsolen och ett par plana gräsytor skapas för barnens lek och krocketmatcher. De olika husen knyts samman med trappor och upplysta gångstråk. Planteringarna får en tydlig skärgårdskaraktör med lättskötta blommande buskar och ängsytor.

Var: Ljusterö

Storlek: 3500m2

Status: Designfas/anläggning

bottom of page