top of page

Inhemska växter skapar balans

En välmående trädgård är en lättskött trädgård och en förutsättning är en balans genom biologisk mångfald - fåglar, smådjur, insekter och maskar är naturens trädgårdsmästare. Många djur och insekter är specialiserade på vissa växtslag och förädlade trädgårdssorter kan vara omöjliga för tex en humla att suga nektar av pga av form och hybridisering. Trädgården behöver därför inhemska växter och de finns så många vackra exempel som vi borde odla mer i våra trädgårdar - sippor, ängsblommor, gräs och inte minst vackra träd som tall, björk och rönn.  Löv, död ved och lite ogräs är också bra för den biologiska mångfalden så städa mindre och njut mer :D

bottom of page