top of page

Inhemska växter skapar balans

Vackra, tåliga svenska växter behöver få finnas i våra trädgårdar

En välmående trädgård är en lättskött trädgård och en förutsättning är en balans av liv - fåglar, smådjur, insekter och maskar är naturens trädgårdsmästare och för att de ska trivas krävs biologisk mångfald. Många djur och insekter är specialiserade på vissa växtslag och förädlade trädgårdssorter är ibland tom omöjliga för tex en humla att suga nektar av pga av form och hybridisering. Trädgården behöver därför inhemska växter och de finns så många vackra exempel som vi borde odla mer i våra trädgårdar - sippor, ängsblommor, gräs och inte minst vackra träd som tall, björk och rönn.  Lite ogräs är också bra för den biologiska mångfalden :D

bottom of page