top of page
ny rendering vy 1.jpg

Makeover av villa och trädgård

Uppdrag

Ett hus och trädgård med 40 år på nacken behöver renoveras och uppdateras.  Under åren har även familjen behov förändats och miljön behöver anpassas. Här fanns en del klassiska problem som att besökare har svårt att hitta till entrén, parkeringsytan var alldeles för liten och gamla stödmurar har börjat röra på sig och känns omoderna, liksom hus och utemiljöer som behöver en uppfräschning. Bakre delen av tomten består av berg och tallskog och familjen vill ha en lättskött och naturlig trädgård som samspelar med befintlig natur.

Utmaningar

Tomten ligger högt och har en mycket brant slänt ner mot väg och parkering. Entrén nås via en lång dold trappa och samtliag murar, stenytor och trädöck behöver ersättas pga av ålder och sättningar. Mot grannarna saknas insynsskydd och den bergiga mijön gör det utmanande både att bygga och plantera. Med mycket som behöver göras drar kostanderna snabbt iväg, särskilt på en brant tomt. Största utmaningen här var att hitta vackra och kostandseffektiva lösningar.

Lösning

Parkeringsytan vid gatan utökas och nya stödmurar av mörkgrå betong ersätter de gamla och mjukar upp med träd och klängväxter. Entrétrappan får en ny dragning så besökarae skall hitta rätt och den stora slänten mjukas upp med naturliga buskage och ängsväxter. Trötta gräsmattor och stenläggningar ersätts med natruligt grus och mjuka planteringar och entrén görs insynskyddad och lummig med en ny sittplats i skuggan. Fasaden får ny färg och räcken vilket får den att kännas módern och den gamla uteplasten öppnas upp mot trädgården och får en lummig rumsindelning.   

Var: Upplandsväsby

Storlek: 970m2

Status: Designfas

bottom of page