top of page
naturpool

Naturpool med bryggkänsla

Uppdrag

Skapa en trädgård till en nybyggd modern villa på en högt belägen fastighet med vacker utsikt över inloppet till Stockholm. Trädgården består av trädäck, gräsmatta och en nedsänkt pool samt bubbelpool och upplevs som ganska kal och omysig. Fastigheten saknar bilinfart och förrådsutrymmen och nås via en brant trappa. Familjen önskade en ny biluppfart, förråd samt att ersätta befintliga pooler med en naturpool. De ville också ha mer lummiga ytor runt huset, solskydd och en mer inbjudande entré. Naturlig växlighet önskas.

Utmaningar

Tomten har mycket stora höjdskillnader och består huvudsakligen av sprängsten. Fastigheten nås via en lång, brant trappa där det var oklart om det gick att göra en bilinfart och även få plats med ett förråd och biluppställningsplats.  Mycket branta partier, sprängsten och brist på jord gör planteringar till en utmaning. 

Lösning

Efter en professionell inmätning och diskussioner med kommunen hittar vi en lösning för ny infart och förråd. Det stora trädäcket bryts upp med planteringar och en pergola som ger behaglig skugga vid matplatsen. En naturpool med bryggkänsla och access från bastun ersätter befintliga pooler och skapar en mer naturlik miljö. Biluppställningsplatsen döljs av ett staket med port och den smala passagen till entrén får en naturlig känsla med hjälp av björkar och ängsplanteringar. En mindre gräsyta sparas som lekplats för barnen.   

Var: Nacka

Storlek: 590 m2

Status: Designfas

bottom of page