top of page
rendering vy 1 small2.jpg

Ny villa och trädgård vid sjökanten

Uppdrag

På denna mycket speciella fastighet skall familjen bygga en ny villa med trädgård och brygga. Fastigheten är lågt belägen vid en fridful sjö samtidigt som tomten är bullerstörd och har en del insyn och det händer att förbipassaerande kommer in på tomten av misstag. Strandlinjen har eroderat över tid vilket behöver en lösning. Familjen önskar generösa sällskapsytor med matplats och loungedel med access till vatten och brygga. Inomhusmiljön blir väldigt varm pga söderläget så solskydd är nödvändigt samtidigt som man inte vill störa utsikten. Utemiljön är mycket viktig för familjen och man önskar en lättskött och naturlig trädgård som passar in i miljön. I detta projekt samarbetar vi Studio He som ritar huset.

Utmaningar

Fastigheten har komplicerade byggregler inklusive strandskydd och gränsar mot allmänning/cykelbana. Hitta lösningar för bullerskydd, strandlinje och brygga som både ger familjen en privat svär samtidigt som den uppfyller alla regler. 

Lösning

För att anknyta till husets moderna karaktör i värmebehandlad furu skapas utemiljöer i varma toner med trä, grus och marktegel. Planteringarna knyter an till den naturligt gräsiga miljön kompletterat med blommor i varma kulörer. Den vackra utsikten får stå i centrum och trädgården får därför en mjuk och naturlig framtoning. En pergola ger solskydd och längs tomtens bakre del byggs ett disktret bullerplank som döljs med växtlighet. Mot allmänningen planteras taggiga rosor som skydd mot objudna gäster. Erosionsproblemet vid standen lösas genom en rad med rejäla stenar i granit samt planteringar som binder jorden. Under hela processen förs en tät dialog med kommunen för att säkerställa att alla regler uppfylls och att alla dokument och lovhandlingar är korrekta för att processen skall flyta på så smidigt som möjligt. 

Var: Nacka

Storlek: 1000 m2

Status: Designfas

bottom of page